hvordan håndtere inkasso

Hvordan håndtere inkasso

Dersom du glemmer å betale en regning, eller kanskje har vært litt vel optimistisk med kredittkort forbruket og nå kan du ikke gjøre opp regningen? Dersom utsteder av fakturaen ser at fakturaen ikke blir betalt innen fristen, vil de sende ut et inkassovarsel.

Når en regning går videre til inkasso betyr det at selskapet du skylder penger “selger” gjelden din videre til et inkassoselskap som har spesialisert seg på inndrivelse av forfalt gjeld. Dersom saken går videre til inkasso vil du oppleve at det utestående beløpet blir høyere. Grunnen til dette er at inkassoselskaper legger på et inkassosalær for å dekke sine kostnader, samt forsinkelsesrente som løper frem til gjelden blir betalt inn.

Dette gjør at regninger som var på et beskjedent beløp, fort kan bli kostbare om det går lang tid. Du bør derfor alltid forsøke å unngå inkasso, men fortvil ikke! Har du pådratt deg inkasso finnes det fortsatt håp for å få ryddet opp i det raskest mulig.

Konsekvenser ved inkasso

Dersom regningen din går til inkasso, uten at den blir innfridd vil du pådra deg en betalingsanmerkning. Har du en eller flere betalingsanmerkninger vil du fort merke at det kan bli vanskelig å søke om lån, tegne abonnementer, eller få kredittkort.

Årsaken til dette er at de vil se i betalingshistorikken din at du har en betalingsanmerkning, noe som i praksis betyr at du har utestående gjeld som etter gjentatte forsøk på inndrivelse fortsatt ikke har blitt betalt.

Med andre ord er det svært ugunstig å sitte med en betalingsanmerkning i privatøkonomien din. Da er det viktig å huske at om du opplever problemer med å betale regningene dine, bør du ta kontakt med kreditoren.

De er oftest villige til å finne alternative løsninger for hvordan du kan betale ned det utestående beløpet. Trossalt er de mest opptatt av å få pengene sine, og har ingen interesse av å sende deg til inkasso dersom en annen løsning kan inndrive pengene. Vi skal derfor se nærmere på hvordan du kan håndtere inkassokravet ditt mest mulig effektivt.

Hvordan håndtere inkasso?

Forebygg

Det beste du kan gjøre for privatøkonomien din er å forhindre at regninger havner hos inkasso i utgangspunktet. Dersom du opplever betalingsvansker kan det derfor lønne seg å ta direkte kontakt med kreditor før saken havner hos inkasso.

Dersom du tar kontakt med kreditor før saken blir oversendt kan det være mulig å finne en alternativ løsning, utsette betalingen, eller komme frem til en nedbetalingsplan. Eventuelt kan du gå gjennom bod/hus/garasje og selge unna noe du ikke lenger bruker for å innfri kravet.

Kontroller

Når du mottar et inkasso er det viktig å kontrollere at selskapet ikke krever inn høyere salær enn det de skal. I tillegg bør du kontrollere at beløpet de mener er utestående faktisk stemmer med den opprinnelige fakturaen.

Dersom du er uenig i beløpet inkassoselskapet krever er det viktig å si ifra om dette så fort som mulig. Du bør også undersøke at du har mottatt inkassovarsel før et eventuelt betalingskrav. Har du ikke mottatt kravene i riktig rekkefølge kan du sende betalingskravet i retur. På www.inkasso.no kan du finne mer opplysninger om korrekt inkassovirksomhet.

Kommunikasjon og forhandlinger

Har du mottatt et inkassokrav kan du ikke lenger forhandle direkte med kreditoren du opprinnelig skyldte penger. Da er det inkassoselskapet som er juridisk eier av kravet og du må ta videre forhandlinger med dem.

Ta derfor kontakt med inkassoselskapet og forsøk å forhandle frem en gunstigere avtale. Potensielle løsninger vil være at du kan betale ned deler av kravet med en gang, mot at de fryser renter, eller at det settes opp en nedbetalingsplan som begge parter kan samtykkes om. Uansett vil dette hjelpe deg å innfri gjelden og unngå unødvendige rentekostnader.

Dokumentasjon og verdien av skriftlige avtaler

Underveis er det viktig at du tar vare på alle skriftlige avtaler. Dette inkluderer regninger, betalingskvitteringer, korrespondanse og avtaler. Dette vil sikre deg mot fremtidige problemer som at du blir krevd for de samme pengene flere ganger, eller at en ny kundebehandler ikke gir de samme vilkårene.

Spesielt vil det være viktig at du tar vare på eventuelle avtaler inngått da disse sikrer at selskapet må forholde seg til inngåtte avtaler og ikke kan gå tilbake på frister og vilkår innvilget.

Forliksrådet og advokater

Dersom du ikke klarer komme til enighet med kreditoren vil begge parter bli kaldt inn for forliksrådet. Dersom du mottar brev om tilsvar er det viktig at du stiller deg uenig i kravet stilt fra kreditor og møter opp til forhandlingene.

Her vil du få mulighet til å fortelle din side av saken, samt forsøke å få laget en avtale. En avtale inngått i forliksrådet er juridisk bindende for begge parter. Er du usikker på hvordan du skal gå frem i forliksrådet kan det være lurt å ta kontakt med en spesialisert advokat for representasjon eller rådgivning.

Betalingsanmerkninger

Dersom du ikke betaler kravet fra et inkassoselskap vil saken gå videre til kredittopplysningsbyråene. Disse vil utstede et betalingskrav med 30 dagers betalingsfrist. Medfølgende betalingskravet vil det også følge en advarsel om at dersom kravet ikke innfris vil det registreres en betalingsanmerkning i kreditt historikken din.

Det kan være mange årsaker til at du har pådratt deg en betalingsanmerkning, men det trenger heldigvis ikke bety at det er slutten på privatøkonomien din. En betalingsanmerkning er relativt enkel å bli kvitt igjen, men det krever noe innsats. Den enkleste måten å bli kvitt en betalingsanmerkning er ved å innfri kravet som har forårsaket anmerkningen i utgangspunktet. Så snart kravet betales inn vil anmerkningen slettes innen 1-4 virkedager.

Om du ikke har penger nok til å innfri kravet kan refinansiering av inkasso være et alternativ. Dersom du kan stille med sikkerhet i bolig kan du nemlig søke om et nytt lån der du bruker pengene til å innfri den gamle gjelden din. Dette vil sørge for at betalingsanmerkningen slettes og du kan refinansiere for å oppnå gunstigere vilkår.

Tips til å unngå inkasso og betalingsanmerkninger

Det trenger ikke være komplisert å unngå inkassosaker, men det vil kreve at du har en disiplinert tilnærming til din privatøkonomi. Du kan med andre ord ikke gå til store innkjøp eller spontant handle på kreditt da dette ofte medfører økonomiske utfordringer langsiktig.

Sett opp et budsjett

Mange undervurderer verdien av et godt budsjett, eller de setter i gang et alt for omfattende prosjekt. Du trenger nemlig ikke et komplisert budsjett med grafer, diagrammer og elegant design for å holde styr på økonomien. Et helt enkelt diagram med oversikt over inntekter, faste utgifter og gjennomsnitts forbruk vil være tilstrekkelig.

Unngå impulskjøp

Mange kan spore gjeldsproblemene sine til impulskjøp som deretter har utviklet seg til å bli store gjeldsbyrder. Spesielt kredittkortgjeld har en tendens til å løpe løpsk dersom du benytter kredittkortet til impulskjøp. Du bør derfor unngå impulskjøp. Er det noe du ønsker deg bør du utsette kjøpet i 48 timer, dersom du fortsatt mener det er nødvendig å kjøpe tingen etter betenkningstiden kan du gjøre et nytt forsøk. De fleste vil oppdage at det ikke er nødvendig og dropper kjøpet i sin helhet, det er penger spart.

Søk avdragsfrihet før det er for seint

Dersom du skulle oppdage at du har betalingsproblemer med et eller flere lån, ta kontakt med kreditor før det er for seint. Mange kreditorer tilbyr nemlig årlig avdragsfrihet som gjør at du kan utsette betalingen på lånet ditt i alt fra 30 dager til 6 måneder. Dette vil gi deg mindre forpliktelser i en periode, men også økt fleksibilitet som kan benyttes til å komme ajour med økonomien igjen.

Har du bolig du kan stille sikkerhet i, er det mulig å søke om et omstartslån for å kunne betjene gjelden med bedre vilkår.

Spørsmål og svar om inkasso

Hva skjer når en sak går videre til inkasso?

Når saken går videre til inkasso så “selger” kreditor gjelden videre til et selskap som har spesialisert seg på inndrivelse av gjeld.

Hva er en betalingsanmerkning?

En betalingsanmerkning er en heftelse i historikken din som betyr at du har et utestående beløp som etter gjentatte forsøk fortsatt ikke har blitt gjort opp.

Hvordan påvirker en betalingsanmerkning økonomien min?

Dersom du har en eller flere betalingsanmerkninger vil det være svært vanskelig å tegne mobilabonnement, inngå strømavtaler, ta opp lån, få tildelt kredittkort og en rekke andre handlinger som krever at du består en kredittsjekk.

Hvorfor får jeg dårligere rente med inkasso?

Dersom du har inkassosaker eller betalingsanmerkninger når du søker om finansiering vil du mest sannsynlig oppleve at du får dårligere vilkår enn vanlig. Grunnen til dette er at bankene anser det som økt risiko å låne ut penger til kunder med anmerkninger og krever derfor høyere rente.

Hvordan sjekke beløpet før du betaler inkasso?

Du bør alltid undersøke beløpet før du betaler en inkassosak. Det kan nemlig være at inkassoselskapet har lagt på et for høyt salær, eller at grunnbeløpet er feil fra kreditor. Da risikerer du å betale unødvendig mye penger tilbake. Sjekk derfor alltid beløpet før du betaler.