Zen Finans

Eff. rente 6,65%, 2.000.000,-, o/25 år, kostnad 2.033.291.,-, totalt 4.033.291,-

 • Lånebeløp 10 000 - 10 000 000 kr

 • Effektiv Rente Fra 2,90 - 7,99 %

 • LØPETID 30 år

 • MIN. ALDER 21 år

 • INNTEKTSKRAV 150 000

Fordeler
 • En søknad sendes til flere lånegivere
 • Du kan velge en løpetid fra 1 til 30 år.
 • Godtar betalingsanmerkninger med sikkerhet i bolig
Vilkår
 • Minst 150.000 i inntekt
 • Alder 18 – 70 år
 • Norsk statsborger eller bosatt i Norge i minimum 3 år
Omtale Og Erfaringer

/5

 • Stjerne
 • Stjerne
 • Stjerne
 • Stjerne
 • Stjerne

Omtaler

Om Zen Finans

Zen Finans er en norsk låneagent som fokuserer på å hjelpe privatpersoner og familier med å rydde opp i økonomien sin. Som låneagent samarbeider Zen Finans med en mengde forskjellige finansinstitusjoner, slik at  det er mulig for kundene å søke om lån i mange banker samtidig.

Konkurransen gjør at Zen Finans er kjent for å kunne finne långivere med relativt lave renter i forhold til konkurransen. I tillegg har Zen finans muligheter til å skaffe lån for folk som har betalingsanmerkning og inkasso. Dette vil i de aller fleste tilfeller gjøres i form av et lån med sikkerhet i eiendommen din eller eiendommen til en medlåntaker.

Et annet område der Zen Finans skiller seg ut fra mange andre i finansindustrien i dag er deres fokus på personlig oppfølging. Når du starter prosessen hos Zen finans vil du få tildelt en egen kundebehandler som tar hånd om søknaden din, og hjelper deg med å komme frem til den løsningen som passer best for deg og din økonomiske situasjon.

Zen finans hjemmeside

En eneste søknad for mange banker

Ingen ønsker i utgangspunktet å ha gjeld. Av denne grunn er det vanlig å vente med det  ta opp lån til man virkelig trenger det, og da har man ofte ikke så mye tid tilgjengelig som man burde ha for å finne det beste lånet i markedet. Problemet med dette er at det da er lett å gå glipp av gode tilbud.

Med en søknad gjennom tjenesten til Zen Finans løses dette problemet på en elegant måte. Zen Finans videresender nemlig lånesøknaden til opptil 10 forskjellige banker som må konkurrere om å få låntakeren som kunde. Dette betyr at du som kunde slipper å streve med å sende ut veldig mange søknader. I tillegg betyr det også at du har en større sjanse for å få en konkurransemessig deal.

Prosessen til Zen Finans

Det er lettvint å søke om omstartslån gjennom Zen Finans. Gå til den nettbaserte søknaden. Der vil du bli spurt om å legge inn all den relevante informasjonen som bankene trenger for å kunne gi deg et tilbud. For eksempel gjelder dette informasjon om inntekten din, informasjon om lån og kredittkort, informasjon om eiendom og formue, og informasjon om eventuelle betalingsanmerkninger.

Når Zen Finans mottar søknaden din setter de straks i gang med å innhente tilbud fra de relevante bankene i nettverket sitt. Tilbudene vil du motta i et ryddig og strukturert format, slik at du lett kan sammenligne dem med hverandre. Du kan deretter selv bestemme deg om du ønsker å takke ja til et av tilbudene.  Tjenesten til Zen Finans er gratis og uforpliktende for deg som kunde

Lån med eller uten sikkerhet?

Både lån uten sikkerhet og lån med sikkerhet er tilgjengelige gjennom tjenesten til Zen Finans. Lån med sikkerhet vil vanligvis ta sikkerhet i boligen til låntaker eller medlåntaker, mens usikrede lån er basert på økonomien og betalingshistorikken til låntakeren.

Lån uten sikkerhet og forbrukslån

Lån uten sikkerhet er forbrukslån som er basert på økonomien til låntakeren. Banken tar derfor på seg en høyere risiko ettersom de ikke vet om du kan tilbakebetale lånet. Denne høyere risikoen viser vanligvis igjen i form av høyere rentesatser.

Det er likevel ikke sikkert at et lån uten sikkerhet er dyrere enn et lån med sikkerhet. Dette kommer av at lån med sikkerhet innebærer mer administrasjon, og dermed også mer administrasjonskostnader for å sette opp lånet. Det lønner seg derfor ofte å heller velge et lån uten sikkerhet for mindre lån til tross for at dette lånet kanskje vil ha en noe høyere rente.

På grunn av at lån uten sikkerhet innebærer lite administrasjonsarbeid vil det som oftest ta veldig kort tid å få innvilget slike. Det er slett ikke uvanlig at man kan få pengene på konto samme dag eller neste dag.

Siden du står fritt til å bruke forbrukslån slik som du ønsker det er det populært å ta opp slike noe større lån for å enkelt og raskt refinansiere mindre smålån og kredittkortgjeld. Dette er en enkel strategi som for mange fører til relativt betydelige besparelser i form av reduserte månedlige gebyrer og lavere renter, og derfor en mer romslig økonomi for husholdningen. 

Lån med sikkerhet i bolig

Det er de lavere rentene som er den store fordelen med lån uten sikkerhet, men det er ikke bare fordeler med slike lån. Det er viktig å ta med i beregningen at lån med sikkerhet innebærer mer papirarbeid, og derfor større administrasjonskostnader når man etablerer lånet. Det er derfor mer populært å bruke lån med sikkerhet i bolig for større lån med lengre nedbetalingsperioder der den lavere renten gjør opp for de ekstra administrasjonsgebyrene man må ut med.

En annen viktig grunn til at folk velger et lån med sikkerhet er dersom de har betalingsanmerkning eller inkasso, og for eksempel ønsker å bruke et omstartslån til å ordne opp i den situasjonen. Slike omstartslån vil i de aller fleste tilfeller kreve at låntakeren, eller en medlåntaker, stiller sikkerhet for lånet.

Størrelsen på lånet er en vanlig grunn til at folk velger lån med sikkerhet. De fleste bankene har nemlig en øvre grense på rundt en halv million kroner for lån uten sikkerhet. De som er ute etter større lån enn dette må dermed kunne stille sikkerhet.

Lån for de med betalingsanmerkning

De som har opplevd å få betalingsanmerkning opplever ofte at banker og finansinstitusjoner ikke akkurat står i kø for å få dem som kunder. Mange finansinstitusjoner anser nemlig folk med betalingsanmerkning som kunder med høy risiko, og ikke verdt risikoen.

Det finnes likevel også en hel del långivere som også tilbyr lån til kunder med betalingsanmerkning. Zen Finans samarbeider med flere av disse, og du har derfor en god sjanse for å få lån med betalingsanmerkning gjennom Zen finans.

Lån med betalingsanmerkning er lån med sikkerhet, enten i eiendommen til låntaker eller en medlåntaker. Lån med betalingsanmerkning er ofte kalt omstartslån, og pengene man låner i slike tilfeller brukes ofte til å refinansiere gjelden slik at man umiddelbart kan kvitte seg med betalingsanmerkning og inkasso.

for mange som sliter med betalingsanmerkning er et omstartslån ofte det som trengs for å få økonomien tilbake på rett kjøl. Med et omstartslån kan nemlig dyre smålån samles i et større lån, slik at gebyrer reduseres. I tillegg får man generelt sett lavere rente på større lån.

En annen viktig fordel er at man ofte kan spre betalingen over en lengre tidsperiode når man refinansierer. Dermed blir de månedlige beløpene å betale mer håndterbare, slik at man får en mer romslig økonomisk situasjon.

Gjeldsgrad, betjeningsevne og lånebegrensninger

Hvor mye du kan låne hos Zen Finans avhenger hovedsaklig av to faktorer. Den første og viktigste er gjeldsgraden din som bestemmer hvordan du ligger an i forhold til lånebegrensningene som er fastsatt av myndighetene. Den andre er Zen Finans sine egne lånebegrensninger.

Gjeldsgrad

I norge er det utlånsforskriften som regulerer hvor stor gjeldsgrad en låntaker kan ha. Banker og finansinstitusjoner har generelt sett ikke lov til å låne ut penger til kunder som har en gjeldsgrad som overstiger den fastsatte maksimumsgrensen.

Den offisielle maksimumsgrensen for gjeldsgrad er satt til 500% av årlig inntekt i Norge. Med andre ord kan man i Norge i utgangspunktet låne opptil 5 ganger den årlige inntekten sin. Gjeldsgrad beregnes som samlet gjeld delt på årlige inntekt.

Fleksibilitetskvoter

Banker og andre finansinstitusjoner har som regel ikke mulighet til å låne ut penger til folk som har en gjeldsgrad som overstiger 500%, men det finnes unntak. Bankene har nemlig en fleksibilitetskvote som gjør det mulig for dem å utøve skjønn i en liten andel av søknadene.

For lån uten sikkerhet er denne fleksibilitetskvoten 5% over hele landet. For lån med sikkerhet er fleksibilitetskvoten 8% i Oslo området, og opptil 10% i resten av landet.

Yngre lånekunder prioriteres ofte

Med andre ord kan bankene fortsatt utøve skjønn, og godkjenne søknader fra låntakere med gjeldsgrad som overstiger 500% i en del av av tilfellene der banken anser dette som ansvarlig. Ofte brukes denne fleksibilitetskvoten til å hjelpe yngre låntakere med gode fremtidsutsikter til å få lån.

Betjeningsevne

Betjeningsevne er et annet kriteria som finansinstitusjoner må ta hensyn til når de godkjenner søknader om lån. Her brukes en stresstest av økonomien til låntakeren til å bestemme hvor stor renteøkning økonomien til låntakeren kan tåle før mislighold av lånet kan forventes.

Når det gjelder betjeningsevne er kravet fra myndighetene at økonomien til låntaker skal kunne tåle en renteøkning på minst 5% for at lånet skal kunne godkjennes av banken.

Zen Finans sine lånebegrensninger

I tilfellene der låntaker oppfyller kriteriene for både gjeldsgrad og betjeningsevne, står finansinstitusjonene fritt til å innvilge lånesøknader etter eget skjønn. I de fleste tilfeller har finansinstitusjonene sine egne fastsatte grenser for utlån.

Hos Zen Finans går det an å låne mellom 5 000 kr og 500 000 kr i lån uten sikkerhet. Når det gjelder lån med sikkerhet, slik som for eksempel et boliglån, er det i teorien mulig å låne mer enn 10 millioner kroner. For mange er det her gjeldsgraden til husholdningen, som må være under 500% av den årlige inntekten til husstanden, som begrenser hvor mye du kan låne.

Nedbetaling

Lån uten sikkerhet hos Zen Finans har en nedbetalingstid på mellom 1 og 15 år, mens lån med sikkerhet, som ofte er større, kan nedbetales over en tidsperiode på  opptil 30 år. Det lønner seg å velge en nedbetalingsperiode som er så kort som økonomien din kan tåle ettersom en lengre nedbetalingsperiode gjør at lånet blir dyrere.

Hvor høy er renten?

Renten hos Zen finans ligger for øyeblikket på mellom 3,95% og 8,99%, men dette kan forandre seg i takt med markedet. Renten er ikke den samme for alle låntakere, og det er derfor ikke mulig å gi en eksakt rentesats uten å for eksempel vite hvordan økonomien til låntakeren er.

En høyere risiko for mislighold av lånet vil som regel bety en høyere rente, og her er det naturligvis banken sin egen vurdering av risikoen som gjelder. Andre faktorer spiller også inn i rentesatsen. Større lån får for eksempel vanligvis lavere renter enn smålån. Hvor lang nedbetalingstiden er vil også være en relevant variabel. I tillegg er det viktig ikke å glemme at konkurranse også er en viktig faktor.

Hvordan få lavere rente?

Når banken vet at de må konkurrere med andre banker om å få deg som lånekunde, er det større sjanse for at de gir deg et lån med så lav effektiv rente som de kan. En av de fordelene brukere av tjenestene til Zen Finans nyter godt av er at de automatisk søker om lån i en rekke forskjellige banker. Dette er noe bankene er fullt klar over, slik at de har press på seg for å komme med gode tilbud.

I tillegg finnes det også andre ting man som lånekunde kan gjøre  for å få lavere rente. Dersom det er mulig bør man for eksempel forbedre kredittverdigheten sin ved å for eksempel nedbetale gjeld og utestående regninger. Større lånebeløp er også billigere enn mindre lån, så det kan ofte være en god ide å bruke et større refinansieringslån til å kvitte seg med dyre smålån. Husk også å velge en nedbetalingstid som er så kort som mulig slik at du betaler mindre i renter.

Nominell rente og effektiv rente

Den nominelle renten på lån du får tilbud om ser ofte god ut, men husk at nominell rente kun gir deg en delvis oversikt over hvor mye lånet faktisk koster deg. Dette er fordi nominell rente ikke tar i betraktning andre kostnader med lånet, slik som for eksempel etableringsgebyr og månedlige administrasjonsgebyrer.

Finansinstitusjoner som låner ut penger i Norge plikter derfor også å oppgi hva den effektive renten på lånet er, slik at låntaker får et klart bilde av hva lånet faktisk koster. Husk å alltid se på effektiv rente heller enn nominell rente når du vurderer lån.

Raskt og enkelt å søke om lån hos Zen Finans

Zen Finans gjør det å søke om lån til en rask, enkel og effektiv prosess. Ved hjelp av denne tjenesten søker du om lån hos så mye som 10 forskjellige banker samtidig, og alt du trenger å gjøre er å fylle inn søknaden på sidene til Zen Finans, så tar de seg av resten. Etter kort tid vil du motta tilbud fra flere forskjellige banker som du kan sammenligne og velge mellom..

Denne informasjonen trenger du å oppgi

Hvilken type lån du er ute etter er noe av det første du må oppgi når du søker. Videre i søknaden vil du bli spurt om å oppgi informasjon om inntektene dine og eventuell annen gjeld som du har. Du vil også bli spurt om kredittkort som du har. Dersom du søker om lån med sikkerhet i bolig trenger du også å legge ved informasjon om boligen din.

Så fort mottar du pengene

Forbrukslån er den raskeste typen lån å få godkjent hos Zen Finans. Søknader behandles umiddelbart innenfor arbeidstiden, og dersom søknaden mottas tidlig på dagen er det i mange tilfeller mulig å motta lånet allerede samme dag fra Zen Finans. Dette er fordi hele prosessen kan gjennomføres på nettet, og låneavtalen signeres ved hjelp av Bank ID.

Sammendrag av fordelene med Zen Finans

 • Opptil 10 banker som konkurrerer om å få deg som kunde
 • Gratis å bruke tjenesten
 • Lån renter så lave som 3,95% er tilgjengelige
 • Lån uten sikkerhet på opptil 500 000 kr, og opptil 5x din husholdnings inntekt i lån med sikkerhet
 • Bruk refinansieringslån til å rydde opp i økonomien slik at du blir kvitt dyre smålån
 • Lån og refinansiering er tilgjengelig for kunder med betalingsanmerkning og inkasso
 • Forbrukslån som kan brukes til akkurat det man ønsker
 • Enkel Signering med BankID
 • Pengene tilgjengelig på konto innen kort tid

Vanlige spørsmål om Zen Finans

 Hvor høy rente må jeg regne med å betale?

Zen Finans har rentesatser som ligger mellom 3,95% og  8,99%. Hvor god rente du får tilbud om kommer an på økonomien din, og risikoprofilen banken gir deg når de vurderer deg. Siden Zen Finans henter inn tilbud fra opptil 10 ulike banker og finansinstitusjoner vet du at du får de beste tilbudene de har å by på.

Hvor mye kan jeg låne?

Du kan låne opptil 500 000 kr i lån uten sikkerhet hos Zen Finans. For lån med sikkerhet begrenses hovedsaklig av hvor stor gjeldsgrad du har. Du kan låne opptil 500% av den årlige inntekten til husholdningen din.

Kan jeg få lån med betalingsanmerkning?

Zen Finans samarbeider med 10 forskjellige långivere, og mange av disse er åpne for å låne ut penger til kunder som har betalingsanmerkning. Lån med betalingsanmerkning forutsetter at søker, eller medsøker, kan stille sikkerhet for lånet.

Når trenger jeg en medsøker?

Det er i bunn og grunn ikke nødvendig å ha en medsøker dersom du har en god kredittrating og en økonomi som kan håndtere påkjenningen av lånet. Dersom du derimot for eksempel sliter med betalingsanmerkning, eller dersom du har for lav inntekt til å få lånet godkjent, kan en medsøker være det du trenger for å få lånet godkjent.

Er det nødvendig å stille sikkerhet?

Lån med sikkerhet har redusert risiko for banken. Av denne grunn er det gjerne litt lavere renter på lån med sikkerhet. Samtidig er det ofte noe høyere etableringsgebyr forbundet med lån med sikkerhet. For de fleste er det om man velger lån med eller uten sikkerhet et valg man selv kan ta, men i de tilfellene der man for eksempel har betalingsanmerkning er det som regel nødvendig å stille sikkerhet for å få lån.