Förstå ditt kreditbetyg

Förstå ditt kreditbetyg

En guide för att etablera och upprätthålla ett bra kreditbetyg

Eftersom vårt ekonomiska samhälle allt mer bygger på krediter bör du kunna se efter ditt kreditbetyg.

Resultatet av en kreditprövning av dig påverkar dina möjligheter att få bolån, kreditkort och privatlån. Det påverkar dessutom dina försäkringspremier och ibland dina möjligheter att hyra en bostad.

Hur beräknas mitt kreditbetyg?

Kort sagt är ett kreditbetyg en poängberäkning av hur lätt du kan få en kredit beviljad. Banker, långivare och kreditkortutgivare använder detta poängsystem för att utvärdera inkommande ansökningar. Den vanligaste skalan löper från 0 till 100 poäng.

1. Din kreditvärdighet beräknas utifrån flertalet variabler

Det finns en rad variabler som ingår i beräkningen av ditt kreditbetyg. Det finns dessvärre inga kreditupplysningsföretag som vill vara helt öppna med hur de genomför dessa beräkningar. Vi vet dock vissa saker. Följande variabler ingår i beräkningen av din kreditvärdighet:

  • Betalningsanmärkningar
  • Frekventa adressändringar
  • Stora variationer i din inkomst
  • DIn ålder
  • Inkomstnivå
  • Om du är egenföretagare

2. Statistiska risker för betalningsanmärkningar

Bisnode anger att deras modell för beräkningen av kreditbetyg får fram den statistiska risken för att du ska få en betalningsanmärkning inom de 12 närmaste månaderna. Det som är intressant med den modellen är att den ofta inte hämtar in information specifikt om dig.

Kreditbetyg, åtminstone hos Bisnode, beräknas genom att analysera den ekonomiska historiken hos alla människor med krediter. Modellen identifierar därefter olika kännetecken som återfinns hos personer som drar på sig betalningsanmärkningar. Dessa kan sedan appliceras på personer som gör framtida ansökningar om krediter och lån.

Ditt kreditbetyg är alltså till viss del beroende på hur tusentals andra konsumenter vars kännetecken liknar dina, har skött sin ekonomi. Ju lägre kreditbetyg du har, desto högre är alltså den statistiska sannolikheten att du ska få en betalningsanmärkning.

3. Beräkningen av kreditbetyg hos olika kreditupplysningsföretag

Det är viktigt att förstå att olika kreditgivare har olika riktlinjer för hur de bedömer kreditvärdighet. Dessa baserar sig på vilka risker de olika kreditgivarna är beredda att ta när de beviljar dig en kredit. Hur stor risk kreditgivaren upplever sig ta kommer naturligtvis att återspeglas i den ränta och de villkor som de erbjuder dig.

Hos vissa kredit- och långivare tillämpas mycket stränga krav för att en ansökan ska beviljas. De kan ha särskilda krav som att kredit inte under några omständigheter får beviljas någon som har betalningsanmärkningar – även om vederbörande har ett bra kreditbetyg i övrigt. Det som de flesta kreditgivare dock har gemensamt är att en kredit inte beviljas om konsumentens kreditbetyg är lågt.

4. Kreditbetygsmodellen förbättras ständigt

Uträkningen av en privatpersons kreditbetyg är alltså en tämligen komplicerad process. Det är svårt att skaffa fram pålitlig information om hur det går till och få kreditupplysningsföretag är villiga att röja just sina metoder.

Som tur är finns det dock många olika företag som arbetar uteslutande med kreditbetyg. Deras statistiska modeller blir kontinuerligt uppdaterade för att kunna ge en så helhetlig bild som möjligt av den enskilde konsumenten.

Hur påverkar mitt kreditbetyg min ekonomiska vardag?

Kreditbetygs betydelse när du ansöker om kreditkort

Vid alla tillfällen då du vill att någon ska bevilja dig en kredit kommer ditt kreditbetyg att ha stor betydelse. Det kommer att avgöra om du över huvud taget får krediten och i så fall på vilka villkor. Återigen finns det dock stora variationer mellan de olika kreditgivarna.

Alla kräver att din kreditprövning blir godkänd för att du ska få en kredit. Det  betyder i regel att du inte får ha några betalningsanmärkningar eller pågående ärenden hos Kronofogden. Om du klarar de grundläggande aspekterna av kreditprövningen är det sedan ditt kreditbetyg som avgör hur bra erbjudandet som du får av kreditgivaren är.

Hur kreditkortsföretaget värderar ditt kreditbetyg är varierar med det enskilda företagets riktlinjer. Deras modell för riskavvägning bestämmer hur stor kredit du beviljas samt vilken räntesats du erbjuds. Det är således bra om du bekantar dig med ditt kreditbetyg innan du tar dig för att börja ansökningsprocessen.

Om du i förväg skaffar dig en bra översikt kommer du att kunna värdera de olika erbjudandena på ett bättre sätt. Du kan då göra en informerad utvärdering av huruvida villkoren du erbjuds är skäliga utifrån din ekonomiska situation och få en uppfattning om hur respektive kreditgivare bedömer ditt kreditbetyg.

Generellt sett är det så att ju strängare krav kreditgivaren har, desto tryggare är du som kund hos dem. I regel är seriösa kreditkortsföretag ganska restriktiva med att bevilja höga kreditgränser.

Kreditbetyg när du ansöker om privatlån

Privatlån är idag den form av kredit som ges med högst belopp. I Sverige är det möjligt att låna uppåt 600 000 kronor genom ett privatlån och marknaden för dessa konsumentkrediter växer stadigt.

Precis som med kreditkort kommer ditt kreditbetyg kombinerat med långivarens interna riktlinjer att avgöra utfallet av din ansökan. Det är viktigt att ha god koll på de olika långivarnas interna riktlinjer. Särskilt om du ska låna flera hundra tusen kronor.

En långivare som är villig att bevilja ett högt lånebelopp trots att låntagaren har lågt kreditbetyg kommer sannolikt att begära en hög räntesats och mindre fördelaktiga villkor. Eftersom räntor och löptider för privatlån är de viktigaste faktorerna för ett sådant låns totala kostnad är det viktigt att du är uppmärksam på dessa.

Det bör också nämnas att kreditbetyg är särskilt viktiga för just privatlån, som är lån utan säkerhet. Ett lån med säkerhet påverkas också av kreditbetyg, men eftersom långivaren ges panträtt i din egendom innebär låneformen i grunden en lägre risk. För lån utan säkerhet är emellertid återbetalningen helt beroende på betalningsförmåga och moral hos låntagaren. Således lägger långivaren stor vikt vid kreditbetyget.

Du kommer att ha fler valmöjligheter med ett högt kreditbetyg. Därför är det viktigt att ta en titt på hur du kan förbättra ditt kreditbetyg.

Hur förbättrar jag mitt kreditbetyg?

1. Förbättra ditt kreditbetyg genom att återbetala dina skulder

Som tidigare nämnts har betalningsanmärkningar och ärenden hos Kronofogden stor påverkan på ditt kreditbetyg. Ju flera sådana som finns registrerade, desto lägre blir ditt kreditbetyg. En av de viktigaste sakerna att göra för att förbättra ditt kreditbetyg är således att få ordning på dina skulder. Det bör du naturligtvis göra oavsett om du planerar att ta ett nytt lån eller inte. Det är dock viktigt även för just kreditbetyget och din privatekonomi i det långa loppet.

Ett inkassokrav uppstår när du inte betalar dina skulder och räkningar inom förfallodatumet. Den du är skyldig pengar kan då vända sig till ett inkassokrav för att få hjälp med att driva in din uteblivna betalning. Inkassoföretaget skicka ett brev till dig med ett krav om betalning. I regel får du då 14 dagars ytterligare betalningsfrist. Ju tidigare du tar tag i den typen av ärenden, desto bättre är det för ditt kreditbetyg.

Se översikt över leverantörer av Omstartslån

Prioritera ärenden som har gått till inkasso

Om du inte betalar ett inkassokrav inom rätt tid kommer ärendet med all sannolikhet att gå vidare till Kronofogden. Därefter är det snabbt hänt att ditt kreditbetyg börjar påverkas negativt.

Om det går så långt att Kronofogden ger ett utslag i ditt ärende, vilket innebär att de officiellt fastslår att du har en obetald skuld, kommer en betalningsanmärkning att registreras i kreditupplysningsföretagens register. Om du har en betalningsanmärkning blir det mycket svårt att få lån både med och utan säkerhet. Det är således viktigt att du betalar dina skulder i tid, i synnerhet med tanke på ditt kreditbetyg.

En betalningsanmärkning finns kvar i kreditupplysningsföretagens register i tre år. Därefter måste den rensas bort.

För den som dragit på sig dyra lån och krediter bör man undersöka om det går att ansöka om ett samlingslån för att betala av de dyra lånen och ersätta dom med ett större lån med lägre ränta

2. Förbättra ditt kreditbetyg genom att ha en stadig ekonomi och bostadsadress

Även om man aldrig helt och hållet avgör vilken inkomst man har finns det andra saker du kan styra som har inverkan på ditt kreditbetyg.

Stabil inkomst under en längre period

En stabil ekonomi kräver i regel en fast inkomst över längre perioder.  Om du vill förbättra ditt kreditbetyg är det till exempel en dålig idé att byta jobb ofta. Det kan få som resultat att stora variationer i din inkomst registreras, och om variationerna inte enkom är löneökningar så kan ditt kreditbetyg komma att sänkas. Om du överväger att ansöka om ett lån eller köpa något på kredit är det således smart att hålla detta i beaktande när du hanterar din jobbsituation. Har du haft ditt jobb länge och funderar på att byta? I så fall kan det vara bra att ansöka om ett lån eller en kredit innan du byter arbete.

Stadigvarande adress över en längre tid

Plötsliga adressändringar kan också vara negativt för ditt kreditbetyg. Kreditupplysningsföretagens statistiska modeller kan uppfatta det som ett tecken på ekonomisk instabilitet. Därför kan det hända att villkoren och räntan du blir erbjuden när du ansöker om ett lån försämras om du flyttar ofta. Det kan vara bra att tänka till om du planerar att både flytta och ansöka om ett lån eller en kredit. Kanske är det då bäst att ansöka om krediten innan du byter adress.

Din ålder har betydelse

Sist men inte minst bör det också påpekas att din ålder har inverkan på ditt kreditbetyg. Det är naturligtvis en aspekt som är svår att påverka. Om du är ung och ska ansöka om en kredit bör du således se till att de andra variablerna är så bra som möjligt för att väga upp för din låga ålder.

Hur ofta uppdateras mitt kreditbetyg?

1. Olika uppgifter uppdateras olika ofta

Eftersom ditt kreditbetyg är baserat på en rad olika parametrar kan det inträffa att ditt betyg uppdateras ganska oregelbundet eller plötsligt. Kreditupplysningsföretagen hämtar in en mängd olika uppgifter från olika register som sedan sammanställs för att bedöma din kreditvärdighet.

Som exempel kan nämnas att kreditupplysningsföretagen brukar kontrollera Kronofogdens register dagligen, bankers beviljade lån månatligen och inkomstuppgifter från Skatteverket en gång om året. Varje sådan uppgift kan påverka ditt kreditbetyg.

Hur snabbt ditt kreditbetyg uppdateras efter att en förändring skett inom någon av dessa parametrar beror alltså på hur ofta kreditupplysningsföretagen hämtar in information om denna.

Har du till exempel fått en betalningsanmärkning kan detta alltså påverka ditt kreditbetyg dagen efter det sker. Om du har fått höjd lön, å andra sidan, kan det dröja ett år innan du märker det i ditt kreditbetyg.

Jämför och ansök om lån till en bank som tillåter betalningsmärken

2. För- och nackdelar

Att privatpersoners kreditbetyg uppdateras så löpande kan naturligtvis vara en nackdel såväl som en fördel. Å ena sidan blir det mycket svårt att försköna bilden av din ekonomiska situation, å andra sidan kan du istället förbättra ditt kreditbetyg ganska snabbt.

Om du till exempel betalar av dina befintliga skulder kommer detta tas i beaktande så fort kreditupplysningsföretaget hämtar in uppgifter om kreditengagemang från banker och långivare.

Om det sker månatligen behöver du alltså inte vänta mer än en månad på att ditt kreditbetyg förbättras. Det kan vara en bra motivation för att verkligen ta tag i gamla skulder eller förbättra din ekonomi på andra sätt.

Att vissa negativa saker som betalningsanmärkningar uppdateras dagligen har sina naturliga förklaringar. Eftersom just betalningsanmärkningar anses vara en så allvarlig riskindikator av långivare blir det viktigt för kreditupplysningsföretagen att kunna rapportera dessa så fort de uppstår.

3. Skuldregister

I Sverige finns idag två versioner av vad som kan kallas skuldregister. Kronofogden har register över skulder som de har givit utslag om och som inte har betalats. Kreditupplysningsföretagen har i regel uppgifter om dina ansökningar om krediter samt vilka aktiva krediter du har.

Om någon du är skyldig pengar har bett Kronofogden om hjälp med att driva in skulden kommer myndigheten först att utreda huruvida skulden verkligen existerar, det vill säga om fordran har laga grund.

Om du varken bestrider kravet eller betalar det när Kronofogden hör av sig till dig kommer de att avge ett utslag. Det är ett officiellt beslut som säger att skulden finns och är obetald. Om du fortfarande inte betalar skulden kommer den att registreras hos Kronofogden som obetald.

Bland de uppgifter som kreditupplysningsföretag förser sina kunder med återfinns information om dina befintliga skulder samt tidigare kreditprövningar av dig. Långivare är intresserade av de uppgifterna för att få en bild av din framtida betalningsförmåga. De tittar då på förhållandet mellan storleken på din inkomst och dina skulder.

Ju mer skulder du har, desto mindre utrymme har du för att återbetala det lån du ansöker om när de gör en kreditprövning av dig. Uppgifter om befintliga skulder lämnas frivilligt av kredit- och långivare. Det är alltså teoretiskt möjligt att ha skulder som inte är registrerade hos kreditupplysningsföretagen.

Det ligger dock i seriösa långivares intresse att informera om aktiva krediter, eftersom branschen som helhet kan göra bättre kreditprövningar genom att dela sådan information.

Hur och varför bör jag kontrollera mitt kreditbetyg?

Begär själv ut dina uppgifter från kreditupplysningsföretagens register

För att bedriva verksamhet som ett kreditupplysningsföretag krävs tillstånd. Företagen måste följa vissa regler om hur de upprättar och sköter sina register. En av dessa regler säger att du som privatperson har rätt att få ett utdrag om vad som står i registren om dig utan kostnad en gång om året. Du måste begära ett sådant utdrag skriftligen från det aktuella kreditupplysningsföretaget.

Ett annat alternativ är att prenumererar på de olika tjänster som kreditupplysningsföretagen erbjuder enskilda personer som vill ha koll på vad som registreras om dem. Sveriges största kreditupplysningsföretag är UC (Upplysningscentralen). 

De erbjuder tjänsten MinUC som automatiskt skickar dig information om förändringar om dig i deras register. Till skillnad från det kostnadsfria årliga utdrag som nämnts ovan är detta en betaltjänst.

2. Begär dina uppgifter när de har uppdaterats

Om du begär ett utdrag från kreditupplysningsföretagens register kommer de vara baserade på föregående taxeringsår.

Ditt kreditbetyg har alltså inte nödvändigtvis påverkats av till exempel en lönehöjning. Se därför till att begära ut ditt utdrag efter att kreditupplysningsföretaget har uppdaterat sina register. På så sätt får du en mer aktuell bild av ditt kreditbetyg.

Det låter dig också få en uppfattning om hur din lönenivå påverkar ditt kreditbetyg, om du har ett utdrag från föregående år att jämföra med.