nedbetalingsplan

Nedbetalingsplan – Nedbetal lån effektivt

Hva er en nedbetalingsplan?

Et lån betyr per definisjon noe som må tilbakebetales, men når man låner penger er det vanligste at man ikke betaler alle pengene tilbake på en gang. Planen for hvordan denne gradvise tilbakebetalingen av lånet skal håndteres kalles en nedbetalingsplan.

Formålet med nedbetalingsplanen er å:

  • Hjelpe med å lage en strukturert tilbakebetaling 
  • Gjøre det helt klart for deg som låntaker hva lånet faktisk koster deg
  • Vise i detaljer hvor mye du må betale i hver måned helt til lånet er tilbakebetalt

Unngå det tunge regnearbeidet – benytt deg av nedbetalingskalkulatoren til Omstartslån

For å få et skikkelig bilde av hvor dyrt et lån er, og hvordan det kommer til å påvirke økonomien din trenger du egentlig en nedbetalingsplan for hvert av lånene du vurderer. Det å lage en nedbetalingsplan fra grunnen av kan være en relativt krevende jobb dersom du gjør det selv. 

Nedbetalingskalkulatoren til omstartslån.com, som  vi går nærmere inn på under, tar heldigvis unna det tunge regnearbeidet for deg som kanskje ikke trives best med å skrive milelange formler i Excel regneark på fritiden. Slik får du lettere full oversikt over lånene som du vurderer, slik at du kan finne det perfekte lånet for deg og økonomien din. 

Enten du vurderer å ta opp et nytt lån, og lurer på hvordan dette kommer til å påvirke økonomien din, eller du ønsker å få en bedre oversikt over hvordan du kan gjøre forandringer på et eksisterende lån er nedbetalingskalkulatoren et nyttig verktøy som kan spare deg mye tid. 

Sammenlign lån med nedbetalingskalkulatoren

Med nedbetalingskalkulatoren har du en mye lettere og bedre måte å sammenligne forskjellige lån på, som faktisk gir deg et fullstendig bilde av disse lånene og hva de betyr for økonomien din. Dette kan du gjøre med å legge ett av lånene inn i nedbetalingskalkulatoren. 

Nedbetalingsplanen for lånet er noe du ofte kun vil få tilgang til etter at du kontakter banken. Dette tar naturligvis mye tid, og er derfor noe det kan være greit å unngå å gjøre for alle lånene dersom du søker på mange lån. Alternativet er selvfølgelig å regne dette ut selv, som tar minst like mye tid. 

Med nedbetslingskalkulatoren fra Omstartslån får du, med noen få tastetrykk, tilgang til en nedbetalingsplan for lånet allerede før du kontakter banken. Du kan dermed raskt sammenligne de forskjellige tilbudene med hverandre, eller med det lånet du allerede har.

Se lånene i sammenheng med den totale gjeldsbyrden din

Når du får en nedbetalingsplan fra banken for et nytt lån du vurderer å ta opp vil banken etter hvert sende deg en nedbetalingsplan, men den planen er kun for det lånet transaksjonen med banken gjelder. Da blir det opp til deg selv å sjekke hvordan den økonomiske situasjonen din vil bli utseende etter at du tar opp lånet.

Nedbetalingskalkulatoren vår har funksjonalitet for å legge til så mange gjeldsposter som du trenger 

Velg en nedbetalingsstrategi tilpasset økonomien din

Snøballmetoden – Betaling av minste gjeldspost først

Denne strategien kalles snøballmetoden fordi den, i likhet med snøballen, starter smått og avslutter stort. Metoden kan være svært effektiv i praksis, og virker enkelt og greit slik at du fokuserer på det minste gjeldsbeløpet først og jobber deg oppover. 

Med denne metoden tar du ikke hensyn til renter eller andre avgifter, og den blir derfor litt dyrere enn noen av de andre metodene. Grunnen til at denne metoden er så effektiv er at den gir større motivasjon tidlig. Du får også mindre administrasjon å ta deg av ettersom du blir kvitt de de mindre gjeldspostene. 

Les mer om snøballmetoden

Snøskredmetoden – betaling av gjeld med høyeste rentekostnad først

Denne metoden er mest effektiv når det gjelder å redusere den totale kostnaden på lånet ditt. Med denne metoden har du full fokus på de dyreste lånene med høyest rente først, slik at du betaler mindre renter totalt. 

Fra et økonomisk synspunkt er dette den beste strategien siden du betaler mindre i gebyrer, renter og rentes rente totalt. Samtidig går det ofte lengre tid før du blir kvitt de minste lånene dine. Man må derfor være mer tålmodig og sterkt motivert dersom man bruker denne metoden.

Les mer om snøskredmetoden

Betaling av gjeld med høyeste månedlige beløp først

Denne metoden fokuserer på  lånene som har det høyest månedlige beløpet først. Dette vil ofte vise seg å være noen av verstingene blant lånene dine, slik som dyre usikrede smålån, kredittkort, eller forbrukslån med kort nedbetalingstid. 

Metoden egner seg godt til å unngå å måtte forlenge tilbakebetalingstider for dyre smålån og kredittkortgjeld. I praksis vil du ofte også ende opp med å kvitte deg med mange av de minste lånene dine først. Med andre ord er denne metoden ofte bra både for økonomien og motivasjonen på en gang.

Betaling gjeld med av høyeste månedlige rentebeløp først

Denne metoden er den beste for å redusere øke den økonomiske friheten din i og med at den fokuserer på å redusere de månedlige utgiftene dine. Metoden har en del til felles med “Betaling av gjeld med høyeste rentekostnad først” siden den også fokuserer på reduksjon av det du betaler i renter. 

Forskjellen er at denne måten fokuserer på rentebeløpet, ikke renteprosenten, og kan dermed slå ut litt forskjellig når du har lån som er av forskjellig størrelse. Metoden vil i praksis bety at du nedbetaler lån med lang nedbetalingsperiode og relativt høy rente, slik som større forbrukslån eller kreditt, først. 

Slike lån er kanskje ikke verstingene når det gjelder effektiv rente, men er de som gir de høyeste rentebeløpene på regningen din hver måned. Kredittkortgjeld finner du som regel også i den kategorien som prioriteres under denne betalingsmetoden i og med at denne typen gjeld har høy rente. 

Månedlig nedbetalingsbudsjett

En viktig faktor i nedbetalingsplanen din er det månedlige nedbetalingsbudsjettet ditt. Dette er helt individuelt, og det må tilpasses enhver låntaker sin økonomiske situasjon. 

Vær ambisiøs

Når man tar opp lån er det lett gjort å velge de minste månedlige beløpene. Dette gir selvfølgelig en større komfort og mer økonomisk frihet på kort sikt. Samtidig er det viktig å huske på at små månedlige beløp utvilsomt betyr lang nedbetalingstid, og lang nedbetalingstid betyr mer renter og et dyrere lån totalt.

Ikke glem å være realistisk

Samtidig er det viktig å heller ikke sette budsjettet for høyt. Dersom du setter budsjettet for høyt risikerer du å få betalingsproblemer senere dersom du for eksempel får uventede utgifter. 

Det er også viktig å huske på at, selv om det er lurt å stramme inn livremmen og være sparsom for å bli kvitt lånet, så skal man fortsatt leve også mens man har lån. Dersom man setter budsjettet for høyt kan man fort miste motivasjonen.  

Månedsbudsjettet på nedbetalingsplanen din må derfor ha en god balanse mellom romslighet i økonomien mens man nedbetaler lånet, og nedbetalingstid. Nedbetalingskalkulatoren gjør det mulig å legge inn nedbetalingsbudsjettet ditt, for så å enkelt eksperimentere med forskjellige variabler når det gjelder strategi, slik at du kan finne den som gir best resultat for det månedlige nedbetalingsbudsjettet ditt.   

Spør om en avdragsfri måned dersom uforutsette ting skjer 

Noen ganger kan man ende opp i situasjoner som gjør at det blir vanskelig å betale hele det månedlige beløpet. I slike situasjoner er de fleste banker forståelsesfulle, og det er som regel ikke noe problem å få en avdragsfri måned. En avdragsfri måned er en måned da man bare betaler renter og ikke betaler avdrag.

Da reduserer man umiddelbart presset på økonomien, men samtidig forlenger man nedbetalingen av lånet, slik at man også ender opp med å betale mer i renter totalt for lånet. For å ordne en avdragsfri periode til du får økonomien tilbake på rett kjøl, kan du kontakte banken. 

Betal mer når du kan

Noen ganger går ting bedre økonomisk enn du forventer. Da kan det være lurt å betale unna noe mer på avdragene enn det nedbetalingsplanen din tilsier. Dette vil føre til at du også betaler mindre totalt i renter. 

Dersom du finner ut at økonomien din tåler høyere månedlige avdrag bør du kontakte banken din, slik at du kan få endret nedbetalingsplanen din, og kvitte deg med mer avdrag hver måned.

Renter og avdrag

Hver måned betaler du til långiveren i form av renter og avdrag. Rentene er pengene det koster deg å låne pengene. Avdraget er den delen du reduserer lånebeløpet med. For de fleste vil nedbetaling av et lån skje i månedlige betalinger. Det kan være en god ide å sette opp automatisk i nettbanken din slik at nedbetalingen av lånet ditt automatisk blir trukket fra kontoen din etter lønningsdagen din. 

Den månedlige summen du betaler i nedbetaling på lånet ditt inkluderer avdrag og effektiv rente. Vi går nærmere inn på disse under.  

Renten du betaler til banken

Det er renten som er prisen du betaler for lånet ditt, og som utgjør profitten til banken du låner fra. Når du regner på lån er det viktig å være klar over at det finnes to typer rente, og at det er relativt vesentlig forskjell på disse. 

Nominell rente

Den nominelle renten er den prisen du betaler til banken for lånet. Den nominelle renten tar ikke hensyn til forskjellige gebyrer og ekstrakostnader som i de fleste tilfeller kommer i tillegg til renten. 

Långivere liker av den  grunn naturligvis å friste med nominell rente, men når du ser nominell rente er det viktig at du husker på at dette kun inkluderer en del av den totale renten du har å forholde deg til når du betaler tilbake lånet hver måned.  

Effektiv Rente

Som låntaker er det den effektive renten då bør se på. Effektiv inkluderer nemlig nominell rente pluss alle de forskjellige gebyrene og tilleggene som banken måtte finne på å legge på i tillegg. Det er derfor den effektive renten som gir deg et realistisk bilde av hva du må betale i renter hver måned.  

Avdragene

Det er avdragene som utgjør tilbakebetalingen av den faktiske lånesummen. Det vil si at summen på avdraget du betaler er den summen som det utestående lånet blir redusert med etter innbetalingen. Hovedsaklig har du to forskjellige metoder å velge mellom når det gjelder avdragene. Disse heter annuitetslån og serielån, og er forklart under. 

Annuitetslån

Det er annuitetslån som er den aller vanligste måten å nedbetale lån på. Denne typen lån har høyere kostnad enn et serielån, men den ekstra kostnaden has sine fordeler. Den viktigste fordelen med annuitetslån er at du har en forutsigbar betaling å forholde deg til hver måned. I tillegg betaler du mindre i starten enn du ville gjort med et serielån. 

Det å slippe å betale så mer i starten, og heller fordele renteutgiftene mer jevnt utover nedbetalingsperioden er det som gjør denne typen lån dyrere, men det er også dette som gjør denne typen lån populære blant etablerere i en oppstartsfase, som ofte opplever at veldig mange forskjellige utgifter kommer på en gang. 

I et annuitetslån balanseres avdraget slik at den totale summen av avdrag pluss renter alltid er det samme. Resultatet er at du begynner med å betale mye renter og lite avdrag, og etter hvert betaler en gradvis større andel av avdrag i forhold til renter ettersom mer og mer av lånet er nedbetalt.

Serielån

Fordelen med serielån er at de totalt sett er billigere enn annuitetslån. Med et serielån betaler man nemlig et like stort avdrag hver måned. Resultatet er at lånet nedbetales raskere, og man ender opp med å betale mindre renter. 

I et serielån kommer renten på toppen av avdragene, som vil si at disse ikke balanseres. Resultatet er at man for forskjellige beløp å betale hver eneste måned. I tillegg er kanskje den største ulempen med serielån at man ender opp med å måtte betale mye mer i renter i starten av nedbetalingsperioden. Dette kan være en stor ulempe for de som er i en etablererfase.