Hva er en betalingsanmerkning

Hva er betalingsanmerkning?

En betalingsanmerkning er en registrering av at du ikke har betalt penger du skylder. En långiver vil få tilgang på informasjon om at du har en slik anmerkning, og som regel avslå din lånesøknad på grunnlag av dette.

Dersom du har sikkerhet i bolig, finnes det imidlertid enkelte finansieringsinstitusjoner som kan gi deg et omstartslån.

Når får du betalingsanmerkning?

En betalingsanmerkning skjer ikke automatisk bare fordi en sak blir sendt til inkasso. Kreditor må faktisk ha innledet rettslige skritt med sikte på å inndrive pengene før den blir registrert.

For privatpersoner er det under følgende omstendigheter hvor du kan ende opp med en betalingsanmerkning:

  • Saker på inkasso hvor har blitt varslet om at det vil bli startet rettslige skritt
  • Avdragsordning som blir misligholdt
  • Dom i forliksrådet (både avsagte dommer og uteblivelsesdommer)
  • Utleggsforretning fra Namsmann
  • Gjeldsordning
  • Konkursbehandling

I de fleste tilfellene er betalingsanmerkningen notert som følge av dom i forliksrådet eller etter utleggsforretning hos namsmannen. Disse noteres også i Brønnøysundregistrene.

Hvem registrerer betalingsanmerkninger?

Det er kun selskaper som har konsesjon til å drive med kredittopplysninger som kan registrere betalingsanmerkninger.

Det er Datatilsynet som innvilger slike konsesjoner. Per er i dag er det fire slike kredittopplysningsforetak som har tillatelse til dette når det gjelder privatpersoner. Disse er:

  • Bisnode
  • Creditsafe
  • Experian
  • Evry

Det er flere selskaper som har konsesjon til å gi kredittopplysninger om virksomheter.

Hvem kan se om jeg har betalingsanmerkning?

I henhold til konsesjonsvilkårene skal kredittopplysningsforetakene kun opplyse om anmerkninger eller gi ut annen informasjon til de som har saklig grunn til å be om det.

En bank eller en annen kredittinstitusjon du søker lån eller kreditt hos, vil alltid ha saklig grunn. De vil også rutinemessig innhente denne informasjonen.

Du kan også bli sjekket hvis du skal handle på kreditt eller du tegner deg opp for en abonnementstjeneste, som telefon eller strømleveranser.

Det kan også være saklig grunn til å foreta en sjekk hvis du søker en stilling med betydelig økonomisk ansvar. I ordet betydelig ligger det at det må være en overordnet posisjon du søker om. Arbeidsgiver kan heller ikke sjekke alle søkere til en slik stilling, i høyden de det er aktuelt å innkalle til intervju.

Det har vært diskutert om utleiere kan kredittsjekke deg før dere skriver leiekontrakt. I utgangspunktet kan de ikke dette ettersom husleie betales forskuddsvis. Følgelig er det ikke kreditt.

Du kan imidlertid oppleve at utleier ber om å få kredittsjekke deg, eller at du selv legger fram en kredittsjekk. Noen som ønsker å leie bolig, legger noen ganger fram en slik utskrift uoppfordret som en bekreftelse på at de har et rent økonomisk rulleblad.

Hvordan ser jeg om jeg har betalingsanmerkning?

Du skal alltid få en gjenpart av opplysninger som blir sendt til de som sjekker deg. Slik sett er det bare å sende en lånesøknad, så kommer den automatisk.

Du kan også gå direkte inn på Din side hos et kredittopplysningsforetak. Du logger deg enkelt inn med BankID.

Hvordan fjerne en betalingsanmerkning?

En betalingsanmerkning skal slettes fra alle registre når du gjør opp kravet som ligger bak. Den vil da ikke synes neste gang noen tar en kredittsjekk på deg.

Dersom du er uenig i kravet, vil kredittopplysningsforetak normalt be deg å ta opp det med den kreditoren som har anmeldt kravet. Omstridte krav skal normalt ikke gi betalingsanmerkninger.

Men de fleste anmerkninger har allerede gått gjennom rettssystemet. Det vil si at det allerede er avsagt en dom i Forliksrådet eller det er gjennomført en utleggsforretning gjennom Namsmannen. En omgjøring må da også gå gjennom disse instansene.

Kort sagt bør du ha kommet med dine innsigelser lenge før det noteres en betalingsanmerkning,

Endelig vil en betalingsanmerkning foreldes etter fire år. Her vil en profesjonell kreditor gjerne fornye kravet med jevnlige forsøk på inndrivelse og utleggsforretninger, som avstedkommer nye betalingsanmerkninger.

Den enkleste og raskeste måte å bli kvitt en betalingsanmerkningen er rett og slett å betale pengene.

Kan jeg få lån med betalingsanmerkning?

En betalingsanmerkning vil i de aller fleste tilfeller føre til avslag på lånesøknader.

Et unntak kan være hvis du har mulighet til å stille sikkerhet for et nytt lån, og intensjonen er å refinansiere gjeld du allerede har, Det er enkelte finansieringsinstitusjoner som spesialiserer seg på slike lån, blant annet under vignetten omstartslån.

Kan jeg gi meg selv en betalingsanmerkning?

På en måte kan du det.

Det er mulig å “svarteliste” deg selv gjennom kredittopplysningsforetakene. Det kalles frivillig kredittsperre, og har som følge at du ikke vil bli innvilget kreditt.

Dette er aktuelt hvis du har blitt utsatt for identitetstyveri. Du hindrer da tyvene i å ta opp lån eller annen kreditt i ditt navn.

Frivillig kredittsperre brukes også noen ganger av personer med dårlig impulskontroll, for å stoppe seg selv fra å sette seg i gjeld.